Chinese
Prominent Teachers

Distinguished Experts of Taishan Scholars

Qin Shucun Sun Baoliang

Oversea Experts of Taishan Scholars

Tang Hua Yang Xiaoyi

Young and Middle-aged Experts of Outstanding Contribution in Shandong Province

Gao Yunsheng Sun Baoliang Tang Hua

Chief Expert of Key Laboratories in Shandong Universities

Wen Jinfu

National Outstanding Teacher

Liu Laicun Gao Huiying

Yu Ailian Liu Linxiang

Gao Yunsheng Jing Xuean

Teaching Masters of Shandong Province

Yu Ailian Wang Pengcheng

Lv Boshi Song Wengang

Gao Yunsheng Jing Xuean

Du Zhihua Zhou Li

Shandong Provincial Outstanding Teacher

Zhang Fuman Liu Laicun

Zhong Weigang

Teachers Enjoying Government Special Allowances

Yuan Yude Huang Zongcheng Cheng Zhihou Liu Qizong

Wu Kairong Meng Wen

Chen Hesheng Xing Jinliang

Yu Ailian Sun Baoliang

Su Yanyou Song Wengang

Qin Shucun Ge Laizeng

Wen Jinfu

Second Grade Professor

Yu Ailian Liu Linxiang

Sun Baoliang Song Wengang Zhang Jingjun Xia Zuoli

Qin Shucun Gao Yunsheng